Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zagospodarowanie odpadów komunalnych to jeden z częściej pojawiających zagadnień w urzędach samorządu terytorialnego, wśród ekologów oraz w gospodarstwach domowych.

Zmieniające się przepisy oraz trendy związane z ochroną środowiska coraz mocniej wpływają na to, że myślimy, co wyrzucamy i gdzie wyrzucamy. Cały ten proces gromadzenia, przetwarzania i nadzoru nad odpadami jest bardzo istotny i znacząco oddziałuje na środowisko i komfort naszego życia. Wraz z rozwojem cywilizacji oraz wzrostem liczby ludności problem różnego rodzaju śmieci staje się coraz trudniejszy do rozwiązania. Odpady ze względu na miejsce powstawania dzielimy na przemysłowe i komunalne. Możemy założyć, że każda działalność – i na poziomie dużych firm, i małego gospodarstwa domowego generuje mniej lub bardziej uciążliwe odpady, które w odpowiedni sposób należy zagospodarować. By nie szkodzić środowisku oraz, co coraz ważniejsze, by oszczędzać i odzyskiwać te materiały, które się da.

Dużym problemem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych, które są wywarzane przez zakłady rolno-spożywcze oraz wszelkiego rodzaju ścieków. Odpowiednie procesy mogłyby pomóc przekształcić je w cenne źródło organiczne, które mogłoby na przykład służyć jako doskonały nawóz pod uprawy. Taki system nazywamy bioremediacją ścieków i odpadów, a przeprowadza się go w specjalnych zbiornikach.

zagospodarowanie odpadów komunalnych
zagospodarowanie odpadów komunalnych

Technologia zagospodarowania odpadów komunalnych

Z puntu widzenia technologii najbardziej pożądanym efektem jest pełne przekształcenie odpadów na związki, które da się wykorzystać w dalszych procesach.

Wysoko specjalistyczny system FuelCal pozwala na uzyskanie pełnowartościowych surowców z osadów ściekowych, gnojownicy, biomasy i innych produktów końcowych procesów przetwórczych. W dużym skrócie dzięki tej technologii odpad staje się surowcem, który można wykorzystywać do dalszej produkcji.

Zbiornikowy system bioremediacji to zaawansowana technologia usuwania zanieczyszczeń za pomocą mikroorganizmów. Tym samym otrzymujemy formy mniej szkodliwe dla człowieka i całego środowiska. Ten proces to całościowe gospodarowanie odpadami od momentu pozyskania poprzez przetworzenie aż do dostarczenia glebie w postaci bezpiecznej i wartościowej. Powstałe w tym procesie wysokowartościowe nawozy są doskonałym uzupełnieniem właściwości gleby, które zostały pozbawione wszelkich szkodliwych substancji. Sama technologia jest ekonomicznie atrakcyjna, w przeciwieństwie do tradycyjnych metod nawożenia gruntu nie wydziela nie przyjemnych zapachów oraz nie jest siedliskiem drobnoustrojów i pasożytów.

Technologia zagospodarowania odpadów komunalnych
System zagospodarowania odpadów
Zbiornikowy system bioremediacji

Dlaczego warto zagospodarować odpady komunalne

Nowoczesne systemy neutralizacji odpadów i technologia FuelCal są idealną odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku oraz na problemy związane z ochroną środowiska naturalnego.

System bioremediacji jest bardzo prosty do wdrożenia już na etapie linii produkcyjnych w zakładach przemysłowych. Dzięki temu zwalania zakład z konieczności zagospodarowywania odpadów, które dzięki działaniu odpowiednich substancji w zbiornikach, stają się pełnowartościowym i wydajnym nawozem. Ten zaś w świetny sposób wpływa na wzrost roślin poprzez działanie mikroorganizmów, reguluje odczyn pH gleby i poprawia jej użyźnienie. Produkty, które powstają w procesie to cenne źródło składników organiczno-mineralnych działających na rośliny i samą glebę. Stanowią więc idealny składnik odżywczy i w znaczący sposób wpływają na jakość przyszłych plonów. Technologia FuelCal jest doskonałym pomysłem na poradzenie sobie z odpadami sanitarnymi czy odzwierzęcymi, które z całości zostają przekształcone w bezpieczne i pożyteczne dla rolnictwa składniki.

systemy neutralizacji odpadów
System bioremediacji odpadów komunalnych
Technologia FuelCal - system bioremediacji
Gospodarowanie odpadami komunalnymi